Bước 1/5

Chọn một gói đăng ký.

Creative Cloud All Apps 100GB

Bao gồm hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính để bàn, ứng dụng dành cho thiết bị di động và dịch vụ web với giá thấp hơn một gói đăng ký ứng dụng thông thường.
Tìm hiểu thêm.
Tất cả các gói bao gồm
Behance
Giới thiệu và khám phá các tác phẩm sáng tạo, đồng thời kết nối với cộng đồng sáng tạo.
Cộng đồng sáng tạo Adobe
Tải nội dung học tập, hướng dẫn, trang web danh mục đầu tư, v.v.
Adobe Fonts
Truy cập hàng ngàn phông chữ cho các dự án ngay trong ứng dụng Creative Cloud.
Thư viện Creative Cloud
Lưu, duyệt và chia sẻ nội dung từ Thư viện ngay bên trong các ứng dụng Creative Cloud.
Tài nguyên Creative Cloud
Truy cập hàng ngàn biểu tượng, đồ họa, mẫu, hình nền miễn phí bản quyền, v.v.
Creative Cloud Market
Truy cập đồ họa véc-tơ, biểu tượng, mẫu và các nội dung thiết kế khác để sử dụng trong tất cả các dự án sáng tạo của bạn.