Hãy sử dụng Lightroom plan with 1TB.

Dành cho cá nhân

Tôi sẽ mua gói này cho bản thân mình

Dành cho học sinh và giáo viên

Yêu cầu ID hợp lệ để được giảm giá cho gói giáo dục

Dành cho nhóm và doanh nghiệp

Các sản phẩm/dịch vụ kinh doanh dành cho bạn và nhóm của bạn

Dành cho trường học và trường đại học

Các tùy chọn cấp phép linh hoạt cho trường học, phòng thí nghiệm, v.v.

Lightroom plan with 1TB

Lightroom plan with 1TB storage
Bắt đầu ở mức
US$9.99/tháng
Tìm hiểu thêm.